Que é a fisioterapia?

Que é a fisioterapia? etol varios procedementos fisioterapéuticos, por exemplo, electrofarese Fisioterapia (do grego ph # 253; sis - natureza e terapia), unha rama da medicina que estuda as propiedades curativas dos factores físicos e desenvolve métodos do seu uso con fins terapéuticos e profilácticos ...

Que é a vagotonia?

que é a vagotonía? Querida Zara! No sistema nervioso do corpo humano, ademais do central e periférico, tamén existe o chamado sistema nervioso autónomo, que á súa vez está representado por dous tipos: parasimpático ...

¿Que é o flat flat flat do neno?

Que é o piso plano de valga plana nun neno? unha das formas dos pés planos. tratamento - nutrición adecuada, actividade física, calzado correcto, ximnasia reparadora periódica ou constante, masaxe periódica e visitas periódicas a un ortopedista pediátrico ...

Que é a ciática?

Que é a ciática? A radiculite é un auténtico horror. Torturado. Esta é a segunda vez este inverno. Non quero facer inxeccións, pero sen elas a dor non diminúe. Quizais alguén máis aconselle algo? Ahí está…