Que é o beneficio do libro?

Que é a renda obtida ?? Beneficios retidos: un indicador da condición financeira dunha entidade financeira, empregado pola dirección para a toma de decisións e a regulación interbancaria. Beneficio do balance - o beneficio total da empresa recibida por un determinado ...

Que é unha conversión?

Que é unha conversión? Conversión (a partir da conversión, transformación, cambio) de Conversio: conversión en tecnoloxía química, proceso de procesamento de gases para cambiar a composición da mestura de gases orixinal; a conversión no mercado de Internet é a relación entre o número de visitantes ...