un cuestionario para o dispositivo en Pyaterochka onde conseguir? Quero cubrir correctamente con antelación.

un cuestionario para o dispositivo en Pyaterochka onde conseguir? Quero cubrir correctamente con antelación. Solicitude de emprego. Mostra (cuberto persoalmente polo solicitante) 1. Apelido __________________________ Nome ______________________________ Patronímico _________________________ 2. Se cambiaches o teu nome, ...