Define a forza

Dea a definición da forza C # 769; a cantidade física, que é unha medida da intensidade do impacto sobre un determinado corpo doutros corpos, así como dos campos. A forza aplicada a un corpo masivo provoca un cambio na súa velocidade ou ...

Cal é o equilibrio?

Cal é o equilibrio? Equilibrio de diñeiro na conta en vermello ou no negro Equilibrio, equilibrio. Un sistema de indicadores que caracterizan a relación ou o equilibrio nun fenómeno en constante cambio. Un conxunto de ingresos e gastos, activos ...