que é a acción

o que é acción de acción - este é o tipo do xogo Fight # 769; k (eng. película de acción, lit. action film, e # 769; película de acción) é un xénero de cine que se centra na violencia: tiroteos, pelexas, persecucións, etc. páx.

bibliotecarios das súas funcións

bibliotecarios das súas funcións O bibliotecario cumpre as seguintes funcións: 3.1 organiza o traballo da biblioteca escolar, a formación, o procesamento e o almacenamento sistemático do fondo da biblioteca; 3.2 compila catálogos, arquivadores, índices, listas temáticas e comentarios bibliográficos; ...

Que é un MERCHANDISER?

Que é un vendedor? Merchandiser é especialista en promocionar produtos polo miúdo. A súa principal tarefa é manter unha imaxe positiva do seu negocio 🙂. A resposta está aquí: https://youtu.be/TcwvbllpHgk Ben, por riba de todo o escrito ...

que é FIFO

o que é FIFO FIFO é a cola. O que veu primeiro, entón o primeiro sairá. ¿É do departamento de contabilidade? Ola! na loxística do almacén hai un concepto de FIFO - a esencia principal é o produto que chegou a ...