Cales son os recursos económicos?

Cales son os recursos económicos? Recursos economicamente RECURSOS ECONÓMICOS (desde a ferramenta auxiliar francesa de recursos) é un concepto fundamental da teoría económica, que significa fontes, medios de asegurar a produción. Os recursos económicos están divididos en naturais (crus, xeofísicos), ...

Deber - ¿É un imposto?

Deber - ¿É un imposto? O deber é unha taxa percibida por organismos oficiais autorizados para o exercicio de determinadas funcións, nas cantidades previstas pola lei estatal. As tarifas inclúen, en particular, os dereitos de rexistro e selo, ...