Insurgente quen é este?

Insurxente quen é este ?? Insurxentes (insurxentes): destacamentos armados da poboación civil, que se opoñen ás autoridades. Ás veces tamén se lles chama disidente armado, aínda que hai poucas similitudes entre disidentes armados e disidentes. Normalmente os sublevados ...