Que é un resumo?

Que é un resumo? Todo é sinxelo. O resumo (do resumo inglés) é unha pequena forma escrita dunha orde conciliadora entre o anunciante eo anunciante, no que se prescriben os parámetros básicos da futura campaña publicitaria. A breve carta (en alemán) é algo así como ...

Que é a monetarización?

Que é a monetización? Non existe esa palabra. Hai unha "monetización". Substituír beneficios naturais por cartos. os beneficios substitúen o diñeiro. A palabra monetización xa está fixada nun dicionario ortográfico. Aquí atopa unha explicación: http://www.newslab.ru/blog/153095: pero como ...

Que é a monopsonia?

Que é a monopsonia? A monopsonia é un tipo de mercado no que só aparece un comprador dun produto, servizo ou recurso. Máis xeralmente, unha situación na que unha empresa é monopolista no mercado, onde ...

Que é MICROSREDA Enterprise?

Que é o MICROSENTER da empresa? O ambiente mundial dunha empresa é as condicións, factores e capacidades internas ou inmediatas dunha empresa que determinan as súas actividades. Os principais factores de M. P. son - a estrutura organizativa da empresa; provedores; intermediarios; clientela competidores; ...

Que é a inauguración?

Que é a inauguración? cerimonia de inauguración do cargo de xefe de Estado. A súa contraparte na forma monárquica de goberno é a coronación. A inauguración é un símbolo de estatus, deseñado para enfatizar a importancia e responsabilidade da máis alta oficina pública ...