Que significa conceptual?

Que significa conceptual? O concepto é captar. ... un concepto rico que contén unha profunda historia intelectual. ... a súa formación é similar á formación dun concepto, pero hai unha diferenza na propia concentración ...

Dea un exemplo de sofismo

Pon un exemplo de sofismo Un exemplo de sofismo típico son os intentos dos crentes de "demostrar" a existencia de Deus usando a 2a lei da termodinámica - supostamente esta lei demostra que o universo foi creado. Este é un sofismo científico. se ...

que tipos de visión do mundo hai? axuda

que tipos de visión do mundo hai? axuda “Existen diferentes xeitos de tipoloxía das visións do mundo, construídas sobre diferentes fundamentos filosóficos e metodolóxicos. Destacan diversos autores: visión relixiosa do mundo, visión do mundo das ciencias naturais, visión do mundo sociopolítica, visión do mundo filosófica. Ás veces distinguen ...

que estuda o tema da lóxica.

que estuda o tema da lóxica \\ xeitos de derivar algúns xuízos doutros. ou, máis amplamente, o pensamento humano. Lóxica (grego antigo # 955; # 959; # 947; # 953; # 954; # 942; a ciencia do pensamento correcto, a arte de razoar de # 955; # 972; # 947; # 959; # 962; ...

Cal é a razón?

Cal é o motivo? Razón - anticipación do efecto Razón-1) razón, pretexto para calquera acción; Exemplos: boa razón, rir sen motivo, porque .... debido a que ....; 2) un fenómeno que causa, condiciona a aparición doutro fenómeno. Un motivo-evento que dá un sinal ...