Tipos e métodos de auditoría

Tipos e métodos de auditorías Os tipos de auditorías normalmente clasifícanse de acordo cos seguintes criterios: 1.De acordo co asunto do control: - revisións de órganos estatais, auditorías-auditorías en explotación realizadas por empresas de auditoría.

Que son os cheques?

Que son os cheques? Ben, non sei ... Probablemente sexa un pequeno recibo en papel. Hai cheques de caixa: este é un documento fiscal, que se imprime en dúas copias nunha caixa rexistradora no momento da compra de mercancías ...

Que é o financiamento?

Que é o financiamento? Sistema financeiro das relacións monetarias na sociedade en relación coa formación e uso de fondos de fondos centralizados e descentralizados no marco da distribución e redistribución do produto nacional bruto e nacional ...