café moer ou moer?

moer café ou moer? Oran por min! esta é a 1ª conxugación. Como filólogo dígolle :))) pero en xeral, recomendo dicir tiza "moer" e moer 1 sc. Eu moer, vostede moer, el moer, nós moer, vostede ...