Paxaros soños no ceo, que?

Paxaros soños no ceo, que? ABC de interpretación de soños. Os paxaros simbolizan a creatividade, o voo da fantasía. Ás veces, un aviso de que o soñador está demasiado separado da realidade. Ver un paxaro nunha gaiola ten unha limitación ...